RODO klauzula informacyjna

Wzór skróconej klauzuli informacyjnej

Informuję, iż Pana/Pani dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem: poczty elektronicznej, operator płatności, platforma kursowa, sklep,  wiadomość poprzez Messenger, wiadomość za pośrednictwem profilu na Instagramie,
są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panem/Panią i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani danych osobowych jest Paulina Michniak, prowadząca działalność nierejestrowaną. Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem: https://wpelnisiebie.pl/polityka-prywatnosci/

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Shopping Cart
Scroll to Top