Metody

Coaching

Transformacji Energetycznej ku Pełni Potencjałów łączący w sobie wiele metod i narzędzi, wspiera proces Zmiany i Uwalniania starych, blokujących wzorców i przekonań.

EFT – Matrix Reimprinting

Techniki Emocjonalnej Wolności, praca z traumą, zmiana blokujących przekonań, praca w pamięci komórkowej.

Sesja Oddechowa

metodą Oddechu Połączonego
i narzędziami uważnego oddechu. Sesje odbywają się na żywo 1:1 lub online – po wcześniejszym uzgodnieniu.

Shopping Cart
Scroll to Top